Ana Sayfa    Hakkımızda   Referanslar   Ürünler/Faaliyetler   Haberler   İletişim

Cam Nedir?
Renksiz Düz Cam
Renkli Lamine Cam
Buzlu Cam
Ayna
Cam Lavabo
Dekoratif Camlar
Temperli Cam
Vitray
Güvenlik Camları
Cam Balkon Sistemleri
Cam Kapı Sistemleri
CAM Nedir, Tarihçesi:

 

Cam, çoğunlukla saydam veya yarısaydam halde kullanılan, genellikle sert, kırılgan olan ve sıvıların muhafazasına imkân veren inorganik sıvı bir malzeme. Antik çağlardan beri gerek inşaat, gerekse süs eşyası olarak camdan yararlanılmaktadır. Günümüzde halen en basit araç gereçlerden iletişime ve uzay teknolojilerine kadar çok yaygın bir kullanım alanı vardır.

Cam ani soğutulmuş alkali ve toprak alkali metal oksitleriyle, diğer bazı metal oksitlerin çözülmesinden oluşan akışkan bir malzeme olup ana maddesi (SiO2) silisyumdur. Cam amorf yapısını koruyarak katılaşır. Üretim sırasında hızlı soğuma nedeniyle kristal yapı yerine amorf yapı oluşur. Bu yapı cama sağlamlık ve saydamlık özelliğini kazandırır.

Cam ilk olarak antik çağlarda üretilmiştir ancak bulunuş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Mevcut en eski cam eşyalar, Afrikada'da bulunmuş M.S 1500'lü yıllara ait boncuklardır.

Fiziksel anlamda cam denilince genellikle kristalleşmeden katılaşan sıvı bir madde anlaşılır. Bilim dünyasının yüzyılları kapsayan uğraşlarına rağmen yapısal açıdan cam bugün bizler için halen bir bilmecedir. Cam insanoğlunun keşfettiği ve ürettiği en eskisuni maddelerden biridir. Şimdiye değin arkeolojik kazılarda bulunan en eski cam ürün M.Ö. 5500 yıllarına ait olup, Mısır'da bulunmuştur. Daha sonraki asır ve yüzyıllara ait bulgular ise bir hayli fazladır, örneğin Mısır'da Firavun Amenotop'un cam gözü. (M.Ö.4000) Ancak daha sonralarına özellikle M.Ö.1500 yıllarına ait Mısır'daki bulgular bir hayli fazladır; bu dönemde cam sanatı Mısır'da muhtemelen en parlak devrini yaşamıştır. Daha o devirlerde Mısır'da dekorlamakta kullanılan kesme taşı, perdah taşı ve cama cam iplik sarma tekniği bilinmekteydi. Bu teknik daha sonraları Venedik'te yeniden keşfedilmiş ve en parlak dönemini yaşamıştır. Mısır'a komşu olan Babil'de de cam sanatı oldukça ileriydi. Bulunan Babil'e ait bir kil tablanın üzerine bilinen ilk cam reçetesi kazınmıştır: 60 ölçükum, 180 ölçü alg ve deniz yosunu külü, 5 ölçü güherçile ve 3 ölçü tebeşir (kireçtaşı).

Yapılan kazılardan camı ilk keşfedenlerin Asur'lular olabilecekleri görülmektedir. New York'taki Corning cam müzesi araştırmacılarınca yapılan kimyasal ve röntgenoptik bilimsel araştırmalar camın gerçek anlamda bir fayans olmayan "Mısır fayansı"nın geliştirilmesiyle ortaya çıkmış olabilieceğini göstermektedir.

Düzcam (Float cam),

 

cam eriyiğinin erimiş kalay üzerinde yüzdürülmesi yöntemiyle üretilir. Renksiz düzcam, saydamlığı sayesinde yüksek ışık geçirgenliğine sahiptir. Tüm cam uygulamaları için temel üründür. Renksiz düzcama ikincil işlemler uygulanarak yalıtım camı ünitesi, lamine cam, temperli cam, kısmi temperli cam, emaye cam, bombeli cam, kaplamalı cam, ayna üretilebilmektedir.Float cam üretimi TS 10288 EN 572-2 Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller-Bölüm 2: Yüzdürme (float) cam standardına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. ISO-9000 Kalite Yönetim Sistem ve ISO-14000 Çevre Yönetim Sistemine uygun üretim yapılmaktadır. Renksiz düzcam istenilen boyutlarda kesilerek kullanılabileceği gibi; kenar işleme, bombeleme, temperleme, kısmi temperleme, laminasyon, kaplama, çift camlama, aynalama gibi ikincil işlemler uygulamak suretiyle, - emniyet ve güvenlik - ısı kontrolü - güneş kontrolü - ısı ve güneş kontrolü - dekorasyon - gürültü kontrolü işlevleri kazandırılarak inşaat, dekorasyon, otomotiv, beyaz eşya, tarım, enerji gibi pek çok sektörde kullanım alanı bulmaktadır.

 

      

Renkli Düzcam (Color Float cam),

Float prosesi sırasında cam hamuruna renk verici maddelerin ilave edilmesi ile elde edilir. Yeşil, füme, bronz ve mavi renkleri mevcuttur. Güneş kontrolü için temel üründür. Kaplamalı camlar ile ayna üretiminde alt cam olarak da kullanılır. Kenar işleme yapılabilir. Tek cam olarak kullanılabilir. Renkli camlar ikincil işlemler yapılarak yalıtım camı ünitesi, lamine cam, temperli cam, kısmi temperli cam, emaye cam, bombeli cam, kaplamalı cam, ayna üretilebilmektedir. Bütün güneş kontrol camlarında ısıl kırılma riskleri vardır bu nedenle Renkli Cam serisi güneş kontrol camlarının temperli veya kısmi temperli kullanılması tavsiye edilir.

Renkli Düz Camlar, "TS 10288 EN 572-2 Cam-Yapılarda Kullanılan-Temel Soda Kireç Silikat Cam Ürünler Bölüm: 2 Float Cam" standardına uygun olarak üretilir.

Ağırlıklı olarak giydirme cepheli konut dışı yapılarda olmak üzere güneş kontrolü gerektiren bütün yapılarda; pencerelerde, parapetlerde, duvar önlerinde, çatı ışıklıklarında ve korkuluklarda kullanılır. Ayrıca masa, sehpa, raf, kapı, duş kabini ve ara bölme camı olarak dekorasyonda da kullanılmaktadır.

 

      

BUZLU CAM

 

Buzlu cam iç ve dış mekanlarda, süslemeden dekorasyona, düşlediğiniz her noktada çağdaş tasarımlar yaratabileceğiniz buzlu cam; otel salonları, ofis, lokanta, bar, havuz kenarları gibi ortamlarda estetik zenginlikler yaratır. Evin oda ve salon kapılarında koridor gibi loş bölümlerde kullanıldığında aydınlığı yok etmeden çekici, gözlerden uzak bir ortam yaratır. Özel işlemle ısı ve darbelere karşı sertleştirilerek direnci arttırılmış buzlu camlar, kapılarda, merdiven ve balkon korkuluklarında, banyo ve duş paravanlarında kullanılabilir. Buzlu cam beyaz, bronz ve füme renkleri mevcuttur. Ağırlıklı olarak bronz ve beyaz kullanılır.

                   

AYNA

 

ışığın % 100'e yakın bir kısmını düzgün olarak yansıtan cilalı yüzey. Metal yüzeylerin parlatılmasıyla ilk ayna elde edilmiştir. Daha sonraları ise, cam levhaların bir yüzeyleri civa amalgamaları ile kaplanarak, ayna elde edilmiştir. Günümüzde ise, genellikle cam levhaların bir yüzü, ince bir gümüş tabakası ile sırlanarak elde edilir. Bazan gümüş yerine alüminyum, altın, hatta platin dahi kullanılır. Alüminyum sırlı aynalar, dalga boyu 0,4 mikrondan küçük olan morötesi ışınları da yansıtırlar.

Tam otomatik üretim hattına giren float cam yıkama, gümüş kaplama, bakır kaplama, iki kat boyama ve kurutma aşamalarından geçtikten sonra ayna olarak hattı terk eder. Neme ve dış etkenlere karşı hassas olan gümüş kaplama, bakır kaplama ve kırmızı astar diğer koyu mavi renkli olmak üzere iki kat boya ile korunmuş olur. Flotal-s in arka yüzü kırıldığında dağılmasını önlemek için özel bir malzemeyle kaplanmıştır. Flotal-s yaralanma riskini azaltmak bakımından güvenliğin önemli olduğu konumlarda kullanılabilir.

        

Cam Lavabolar

 

         

Dekoratif Camlar

                     

 

                   

 

   

Temperli Cam

Temperli camlar, TS EN 12150 Cam- Yapılarda Kullanılan- Termal Olarak Temperlenmiş, Soda Kireç Silikat Emniyet Camı" standardına uygun olarak üretilir.

Cam korkuluklar, cam kapılar, duş kabinler, ara bölmeler, cam mobilyalar, şehir mobilyaları, buzdolabı ve fırın camları, güneş kolektör camları, otomobillerin yan ve arka camlarında kullanılır.

 

       

VİTRAY

Vitray nedir? Vitray renkli camların belli bir kompozisyon düzeni içinde bir araya getirilmesi ile yaratılan sanat tekniğidir. Günümüzde yaygın olarak, evlerde, otellerde, fabrikalarda, yemek ve oyun salonlarında, camilerde ve bunun gibi birçok mekanda çok amaçlı kullanılan bir sanat tekniği olan vitraya, kısaca cam resmi veya cam süsleme sanatı da diyebiliriz. Camın yumuşak ve işlenebilir bir malzeme olma özelliği, renkleri, transparanlığı sayesinde, çok sayıda teknikle, çeşitli enstrümanlar kullanarak büyüleyici eserler yaratmak mümkündür. Tasarımlar hayal gücüyle sınırlıdır. Sanatçının bilgi, becerisi, emeğiyle yaratılan eserler bulunduğu mekanın özellikleri ve ışığının katkısıyla değerini arttırır. Vitray sanatı gün ışığı ile doğan ve yine onun az ve çokluğu ile değişimler kazanan bir ışıklı resim sanatıdır. Vitrayın diğer resim sanatlarından ayrı olan yönü onu diğerlerinden üstün kılan tarafı aynı kalmayışı, ışık değişimleriyle, ya da ışığa etki eden elemanların değişimiyle değişik özellikler kazanmasıdır. Bir ışığın azalıp çoğalması ve bulutların hareketi, hatta vitrayın arkasında bulunan ağaçların dal ve yapraklarının veya başka cisimlerin hareketi cam üzerinde değişik renk ve gölgeler meydana getirir. Yakın yüzyıla kadar vitray sanatı doğal ışıktan yararlanmıştır. Teknikteki ilerlemelere paralel olarak değişik kaynaklarda, özellikle elektrik ışığı vitrayın ışık kaynağı olmasını sağlamıştır. Ayrıca hiç doğal ışık olmayan yerlerde de vitray kullanılmıştır.

                        

 

                    

Güvenlik Camları

 

Güvenlik Camları PVB veya polikarbonat ara katmanlı laminasyonlu birleşimlerdir. Gerektiğinde cam plakalar temperli olarak kullanılabilir. Can ve mal güvenliğine karşı saldırıların sözkonusu olduğu yerlerde kullanılır. Karakollar, psikiyatri koğuşları, bankalar gibi binalar ile hırsızlık, ateşli ve ateşsiz silahlarla saldırı ve benzeri suçların önlenmesi suçlunun caydırılması veya suçlunun eylem sonrasında yakalanmasının kolaylaştırılması amaçlarına yöneliktir. 3 kategori altında değerlendirilmektedir: • A grubu Darbeye dayanıklı camlar • B grubu İstenmeyen Geçişler ve Hırsızlığa Karşı Dayanıklı Camlar • C grubu Ateşli Sliahlara Dirençli Camlar (C1, C2, C3, C4, C5) C grubunda her biri belirli silah türü, kurşun çarpma hızı (m/s) ve çarpma enerjisine göre sınanmış alt kategorilerde yer almıştır.

Lamine cam, özel bağlayıcı polivinil butiral (PVB) tabakalar yardımıyla iki veya daha fazla cam plakanın ısı ve basınç altında birleştirilmesi ile üretilir. Kırılma halinde parçaları yerinde tutarak yaralanma risklerini azaltır, bir taraftan diğer tarafa istenmeyen geçişleri önler veya geciktirir. Eğimli ve başüstü camlamaların iç camları için tercih edilebilecek bir çözümdür. Aynı zamanda düşük UV geçirgenliği ile eşyaların doğal renklerinin daha uzun süre korunması ve gürültü kontrolü açısından yaralıdır. Yapılan temperleme işlemi, camların yumuşama noktasında yakın bir dereceye kadar ısıtılıp hızla soğutulması ile cam yüzeylerine mukavemet kazandırılması işlemidir. Isıl işlemsiz camlara göre yaklaşık beş kat daha dayanıklı olan temperli camlar kırıldığı zaman zar büyüklüğünde keskin köşeleri olmayan parçalara ayrılarak yaralanma riskini azalttığından güvenlik camı olarak kullanımı uygundur. Temperleme camın gücünü ve ısıl gerilimlere karşı direnci de arttırır. Temperlenmiş cama herhangi bir kesim, delik delme, kenar ve yüzey işlemi yapılamaz. Başüstü camlamaları, bitmiş döşeme kotundan 90 cm. yüksekliğe kadar olan düşey camlamalar, cam ve camlı kapılar, trafiğin yoğun olduğu geçitler, yaşlı ve çocukların topluca bulunduğu yerler ve özel cam uygulamaları belli başlı uygulama alanlarıdır. Renksiz ve şeffaf olan bu cam, görüntü ve ışık geçirgenliği sağlar. BS476'ya bölüm 22'ye göre 60 dakikaya kadar bütünlüğünü korur. UV'den etkilenmez. 

Cam Balkon Sistemleri

 

Cam Kapı Sistemleri

 

 

UNCULAR CAM KOLLEKTİF ŞİRKETİ

Merkez: Bandırma Caddesi Devlet Hastanesi Karşısı No: 54 Tel: 0224 676 09 35 Karacabey / BURSA

Şube: Runguçpaşa Mahallesi Sokak: 119 N0: 13 Tel: 0224 67 10 65 Karacabey / BURSA

info@uncularcam.com www.uncularcam.com